Trang chủ Sản phẩm SHP Plaza được xây dựng tại số 12 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Công trình đã thực hiện

SHP Plaza được xây dựng tại số 12 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Sản phẩm liên quan

Mô tả chi tiết

SHP Plaza được xây dựng tại số 12 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Bình luận