GIẢI PHÁP CỬA ĐI – CỬA XẾP TRƯỢT THÔNG MINH

Giá: liên hệ

Hệ thống tay nắm và phụ kiện ẩn cải thiện góc nhìn. Thiết kế khung cánh slim độc đáo thay đổi giới hạn mở một nửa trong cửa sổ truyền thống và giảm chiều rộng khuôn cánh. Chiều rộng khuôn cánh thu hẹp đến 82mm và mang lại tầm nhìn rộng hơn.

Danh mục:
Liên hệ